Edito
Sonntag 18 oktober 2020, 17:00, Logensaal - Jurastrasse 40, Biel
32 KLAVIERSONATEN : ALEXANDER LONQUICH
Klavier
BEETHOVEN
Sonntag 8 november 2020, 17:00, Logensaal - Jurastrasse 40, Biel
32 KLAVIERSONATEN : JEAN SÉLIM ABDELMOULA
Klavier
BEETHOVEN
Sonntag 29 november 2020, 17:00, Logensaal - Jurastrasse 40, Biel
32 KLAVIERSONATEN : BENJAMIN GROSVENOR
Klavier
BEETHOVEN